O NAMA

Status broker d.o.o. je Društvo koje se profesionalno bavi posredovanjem u osiguranju, to jest, dovođenjem u vezu osiguranika sa društvom za osiguranje.

 

NEŽIVOTNA OSIGURANJA

Obuhvataju veći broj različitih vrsta osiguranja:  osiguranje imovine, osiguranje motornih vozila, šinskih vozila, vazuhoplovstva i plovnih objekata, dobrovoljno zdravstveno osiguranje, osiguranje od posljedica nezgode i druge vrste neživotnih osiguranja.

 

ŽIVOTNA OSIGURANJA

Obuhvataju nekoliko vrsta osiguranja od kojih se najznačajnija mješovita životna osiguranja- za slučaj smrti Ii doživljenja (osiguranja se elementom štednje), osiguranje života samo za slučaj smrti-riziko osiguranje, kao i razne vrste dopunskih osiguranja uz osiguranje života.

 

POMOĆ PRI NAPLATI ŠTETE

Ukoliko ste doživjeli saobraćajnu nezgodu, uz našu pomoć možete da ostvarite svoje pravo na naknadu za štetu nematerijalne ili materijalne prirode, a sve u cilju adekvatnosti ostvarene naknade pretrpljenoj šteti.