01 Mar

Uticaj klimatskih promjena na poslove osiguranja

climate

Oscilacije na polju klimatskih parametara sve su osjetnije i predstavljaju jednu od najvećih prijetnji sa kojima se suočava čovječanstvo. Štetni događaji uzrokovani klimatskim promjenama konstantno su u porastu i to ne samo na područjima koja su oduvjek, za tržište osiguranja i reosiguranja, bila izložena rizicima prirodnih sila poput SAD-a i Japana, nego i u drugim djelovima svijeta, a posebno u Evropi. Problematika globalnog zagrijavanja, s aspekta tržišta (re)osiguranja može se posmatrati kao izvor novih rizika koji prijete osiguranju kontinuiteta poslovanja, ali i kao izvor novih mogućnosti koje mogu rezultirati ekonomskim koristima ako se preduzmu adekvatne mjere. Read More

29 Feb

Brokeri osiguranja – most do najboljeg osiguranja

0008903686Y-849x565

Jedan od ključeva bilo kog uspjeha je motivacija. Osnivač američke televizijske mreže Ted Tarner jednom prilikom je izjavio da nikada ne smijete odustati, jer pobjednici nikada ne odustaju, a ljudi koji odustaju nikada ne pobjeđuju. Brokeri su uglavnom motivisani ovom izrekom i svojim djelovanjem pokreću događaje koliko god to izgledalo pretenciozno ili apsurdno. Sa velikim entuzijazmom brokeri će prepoznati svaku priliku za komunikaciju sa osobama kojima su potrebne usluge osiguravajućeg/reosiguravajućeg društva, pri čemu zarada nije isključiv i jedini motiv. Njihov osnovni cilj je zadovoljenje klijenata. Read More