29 Feb

Brokeri osiguranja – most do najboljeg osiguranja

0008903686Y-849x565

Jedan od ključeva bilo kog uspjeha je motivacija. Osnivač američke televizijske mreže Ted Tarner jednom prilikom je izjavio da nikada ne smijete odustati, jer pobjednici nikada ne odustaju, a ljudi koji odustaju nikada ne pobjeđuju. Brokeri su uglavnom motivisani ovom izrekom i svojim djelovanjem pokreću događaje koliko god to izgledalo pretenciozno ili apsurdno. Sa velikim entuzijazmom brokeri će prepoznati svaku priliku za komunikaciju sa osobama kojima su potrebne usluge osiguravajućeg/reosiguravajućeg društva, pri čemu zarada nije isključiv i jedini motiv. Njihov osnovni cilj je zadovoljenje klijenata.

Dvostrana korektna i prihvatljiva komunikacija na relaciji posrednik-osiguranik preduslov je za uspješnu poslovnu saradnju. Svrha osiguranja nije u mogućnosti zarade pojedinca, nego u zaštiti njegovog života, odnosno imovine od posljedica nastupanja bilo kakvog štetnog događaja. Prilikom obavljanja poslova posredovanja, broker svoj prijedlog osiguravača odnosno reosiguravača kao i osiguravajućeg proizvoda mora potkrijepiti odgovarajućom analizom rizika na temelju određenog broja ugovora osiguranja, odnosno reosiguranja dostupnih na tržištu koji mu omogućavaju davanje preporuke u skladu sa stručnim kriterijumima. Osim toga, brokeri su dužni da u toku trajanja ugovora o osiguranju/reosiguranju pružaju pomoć klijentima u preduzimanju pravnih radnji koje su bitne za očuvanje ili realizaciju prava utemeljenih sklapanjem ugovora sa društvom za osiguranje/reosiguranje.

Mnogi brokeri osiguranja na početku znaju biti „izuzetno naporni“ budućim klijentima u želju da sa njima ostvare saradnju. Nažalost, svoju kontraproduktivnu upornost veoma često ne mogu prepoznati. Budućem osiguraniku treba prići na nenametljiv i krajnje opušten način, kako bi saslušao i razumio benefite koje iz saradnje sa brokerom može da ima. Dakle, naglasak je uvjek na obostranoj prihvatljivoj i korektnoj komunikaciji koja može biti dobar temelj buduće saradnje.


Status broker d.o.o. posluje isključivo u interesu svojih klijenata. Cilj Društva je da na stručan i transparentan način postigne dugoročno zadovoljenje potreba klijenata za osiguranjem kroz kvalitetnu uslugu posredovanja u zaključenju ugovora o osiguranju. Mi smo siguran put do najboljeg osiguranja za vas.