05 Mar

Brokeri ili zastupnici- odluka je na klijentu

nyc-insurance

Brokeri osiguranja (eng. insurance brokers) su  savjetnici-stručnjaci na polju osiguranja čiji je cilj da svom klijentu pruže profesionalnu pomoć kako pri zaključenju osiguranja, tako I nakon zaključenja, tj. tokom trajanja ugovora (npr. pomoć kod naknade štete) i kod obnove polise. Naziv broker osiguranja je uobičajen u svijetu za posrednika u osiguranju. Ova djelatnost se razvila paralelno sa razvojem industrije kao i razvojem svijesti osiguranika o potrebi za konsaltingom prilikom ugovaranja osiguravajućeg pokrića.

Upoređenjem tržišta Crne Gore sa evropskim i svjetskim tržištima i praksom, evidentno je da kod nas mali broj  klijenata angažuje brokere. Na primjer, u odnosu na zapadno evropsku praksu gdje od  60%  do 70% ukupne premije na tržištu bude zaključeno preko brokera, u Crnoj Gori možemo govoriti o neznatnom učešću od  ispod  10% premije osiguranja.

Često se u praksi javlja nerazumjevanje u shvatanju rada posrednika (brokera) i zastupnika.  Zastupnici se uglavnom bave prodajom osiguravajućih  proizvoda jedne osiguravajuće kuće i rade u njeno ime i za njen račun. Posrednici nastupaju u ime i za račun klijenta, a sarađuju sa osiguravajućim kućama u djelu pregovora oko zaključenja najoptimalnijeg pokrića za klijenta, sve prema njegovim potrebama i štiteći njegove interese.

Cilj brokera nije prodati proizvod osiguranja već pružiti konsalting pri zaključenju I tokom trajanja ugovora.

Upravo ova ključna razlika u pristupu klijentu u kombinaciji sa odgovornošću I obavezama brokera definisanim zakonskim propisima potvrđuje da pribavljanje osiguranja direktno ili preko zastupnika za klijenta ne nosi benefite koje klijent može ostvariti angažovanjem brokera. Iz tog razloga nerijetko doživljavanje brokera kao konkurencije prodajnim kanalima osiguravajućih kuća nema nikakvu osnovu u odnosu na kvalitet I obim usluge prema klijentu.

Takođe, dešavaju se i situacije da se klijentima sugeriše kako će uključivanje brokera u proces zaključenja ugovora povećati cijenu osiguranja što u praksi nije slučaj. Broker  zapravo nastoji i uglavnom uspije da napravi najoptimalnije osiguravajuće pokriće za nižu cijenu, a  valja istaći da cijena osiguranja koja se ponudi klijentu preko posrednika, ne može biti veća od cijene  koju bi osiguravajuća kuća sa kojom posrednik sarađuje direktno ponudila klijentu bez posredovanja brokera.