03 Nov

Pitali ste – Odgovaramo

Najčešće pitanje koje se javlja u kontaktu sa klijentima-povrijeđenim/oštećenim licima iz saobraćajnih udesa je: Koji su sve vidovi nematerijalne štete i materijalne-imovinske štete za koje oštećenom pripada naknada?

Vidovi nematerijalne štete za koju oštećeni može tražiti naknadu od prouzrokovača te štete su:

– fizički bolovi zbog zadobijenih tjelesnih povreda;

– pretrpljeni strah doživljen u momentu  nastupanja  saobraćajne nezgode, odnosno od    mogućih posljedica  zadobijenih povreda;

– duševni bolovi zbog umanjenja opšte životne aktivnosti;

– duševni bolovi zbog narušavanja spoljašnjeg izgleda – naruženosti povrijeđenog;

– duševni bolovi zbog naročito teškog invaliditeta bliske osobe (bračni drug, roditelji, djeca);

– duševni bolovi zbog smrti bliskog lica (djeca, roditelji i bračni drug, braća i sestre ako su u vrijeme nastupanja nezgode živjeli u trajnijoj zajednici života).

Vidovi materijalne štete koji se najčešće javljaju su:

– troškovi liječenja;

– troškovi rehabilitacije (banjsko liječenje), kada su neophodni radi poboljšanja zdravstvenog stanja nakon saobraćajne nezgode, a po ocjeni  ljekara –cenzora društva za osiguranje;

– naknada tuđe njege i pomoći;

-izgubljena zarada zbog privremene nesposobnosti za rad ili razlika između zarade koju bi imao, i penzije zbog odlaska u invalidsku penziju, kao posljedicu zadobijenih povreda;

– novčana davanja u vidu  rente za izdržavanje lica, ukoliko dođe do smrti usljed  saobraćajne nezgode;

– troškovi sahrane;

– troškovi izrade nadgrobnog spomenika;

– naknada za oštećene stvari lične upotrebe (odjeće i sl.).

Status broker Vam može pomoći pri naplati nematerijalne štete