07 Nov

Odgovaramo Vam-Šta je Vansudsko poravnanje?

Vansudsko poravnjanje predstavlja sporazum o uređenju spornog obligacionog, najčešće dužničko-poverilačkog odnosa, u kojem novčani iznos ne može biti tačno ustanovljen. Zbog toga se koristi ovaj pravni institut a njegova je suština popuštanje, odnosno delimično odustajanje od prvobitnih zahtjeva obje strane, sve dok se sporazumno ne utvrdi jasna obaveza koja predstavlja obostrano prihvatljivo rešenje.

Vezano za nematerijalne štete iz osnova obaveznog osiguranja od autoodgovornosti  u saobraćaju, društva za osiguranje praktikuju da, nakon utvrđenog osnova i iznosa naknade štete, oštećenom licu ponude vansudsko poravnanje.

Oštećeni, ukoliko je zadovoljan ponuđenim iznosom, potpisuje vansudsko poravnanje i tim činom je dužničko-povjerilački odnos zaključen.

Ukoliko oštećeni nije zadovoljan ponuđenim iznosom, može da odbije potpisivanje vansudskog poravnanja i da svoja prava pokuša da ostvari na sudu u parničnom postupku.

Utvrđivanjem nespornog dijela štete, društvo za osiguranje dužno je da taj iznos ponudi i uplati oštećenom u roku propisanom zakonom, a oštećeni pritom ne gubi prava na potraživanje iznosa koji zahtijeva zbog isplate nespornog dijela koje je društvo za osiguranje isplatilo.