21 Apr

Osiguravajuće kuće planiraju uložiti 90 miliona dolara u vještačku inteligenciju

Oko dvije trećine osiguravajućih društava u SAD-u već koristi vještačku inteligenciju baziranu na konceptu “virtuelnih asistenata”, piše Bloomberg, a prema istom istraživanju 85 posto ispitanih izvršnih direktora planira značajno investirati u vještačku  inteligenciju u naredne tri godine.

U SAD-u, veliki igrači kao što su Allstate i Geico već su lansirali virtuelne asistente, a kako Google, Apple, Samsung i Amazon podstiču takve proizvode to će pomoći u širenju njihove upotrebe u industriji.
Osiguravajuća društva će uložiti oko 90 miliona dolara na tehnologiju vještačke inteligencije do 2020. godine, prema istraživanju Tata  Consultancy Services. Prema istom istraživanju procjene su da će osiguravači  do kraja decenije zauzeti četvrto mjesto na tom planu, nakon telekomunikacijske industrije, high tech industrije i bankarstva. Geico, američko društvo u vlasništvu Berkshire Hathaway, koristi virtuelnog asistenta za svoju mobilnu aplikaciju pod nazivom “Kate”, koja trenutno može pružiti odgovor na osnovna pitanja “Koliko je moje dugovanje  po polisi osiguranja?” ili “Kada dospijeva moja sledeća rata?”.
Postoji prilika za implementacijom vještačke inteligencije u back office transakcijske sisteme, prenosi Bloomberg,  dodajući da će to stvoriti potrebu za čišćenjem starijih ili manje fleksibilnih tehnologija.
Izvor: Osiguranje.hr