23 Jun

Kasko osiguranje vozila-bitnija isključenja iz pokrića

Proizvodi Auto Kasko osiguranja mogu da pruže, ukoliko je ugovoren najširi paket pokrića, obezbjeđenje Vas kao vlasnika za veliki broj slučajeva koji se mogu desiti za vrijeme dok je vozilo u mirovanju ili je u vožnji. Međutim, postoje definisana isključenja pokrića koja bi svaki osiguranik-fizičko lice,  trebao da zna I da ih bude svjestan. Namjera ovog teksta je da Vam ukažemo na neka od najbitnijih isključenja. Dakle, Osiguravači neće isplatiti štetu zbog sledećih situacija:

  1. Saobraćajni prekršaji, npr. ukoliko vozač nije zaustavio vozilo gdje je svjetlosnim saobraćajnim znakom bio zabranjen prolaz ili ukoliko vozač pretiče po neisprekidanoj liniji;
  2. Upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola, droga I psihoaktivnih ljekova;
  3. Upravljanje vozilom od lica koje nema važeću vozačku dozvolu;
  4. Korišćenje vozila koje je osigurano za namjenu koja je drugačija od namjene navedene u polisi osiguranja;
  5. Kršenje tehničkih propisa i uputstava proizvođača vozila za održavanje i upotrebljavanje osiguranog vozila;
  6. Upravljanje vozilom koje nije registrovano a koje ima važeću polisu kasko osiguranja.

Kasko osiguranje vozila se ugovara na dobrovoljnoj bazi. Vrlo je bitno da osiguranik pročita uslove osiguranja kako bi se upoznao sa najbitnijim odredbama uslova kao I da uporedi ponuđenu premiju, širinu pokrića I uslove osiguranja kako bi mogao da donese pravu odluku.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć prilikom zaključenja kasko osiguranja, naš Tim Vam je na raspolaganju da napravi analizu ponuda I pratećih uslova osiguranja, da ukaže na bitne stvari iz uslova kao I na razlike pojedinih proizvoda, kako biste bili sigurni da ste za novac koji ste izdvojili za osiguranje dobili optimalno pokriće. Naravno, tu smo I da pružimo pomoć prilikom naplate štete ukoliko dođe do iste tokom trajanja polise.