O NAMA

onama

Status broker d.o.o. je Društvo koje se bavi posredovanjem u osiguranju, to jest, dovođenjem u vezu osiguranika sa društvom za osiguranje. Za naše klijente prepoznajemo rizike i u odnosu na njihove potrebe tražimo i procijenjujemo ponude svih relevantnih kompanija za osiguranje u Crnoj Gori.

Društvo posluje nezavisno i u interesu klijenta koji ga angažuje za poslove posredovanja u osiguranju. Našim klijentima nudimo mogućnost odabira osiguravajućeg društva sa kojim odluči da zaključi osiguranje, kako za neživotna tako i za životna osiguranja.

Kako uspostavljamo saradnju sa klijentima? Nakon pregleda rizika i analize postojećeg/ potrebnog osiguravajućeg pokrića i datog ovlašćenja od strane klijenta, Društvo za posredovanje priprema zahtjeve za ponude od osiguravajućih kuća. Zatim, vršimo analizu i procjenu ponuda i nudimo mogućnost da uz našu stručnu pomoć i savjet klijent donese ispravnu odluku.

Usluga posredovanja za klijenta je besplatna, to jest, klijent davanjem ovlašćenja nema nikakvu finansijsku obavezu prema Društvu za posredovanje. Osim toga, premija (cijena) osiguranja koja se ponudi klijentu preko posrednika, ne može biti veća od premije koju bi osiguravajuća kuća direktno ponudila klijentu bez našeg posredovanja.