OSIGURANJE OD POŽARA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI

Predmet osiguranja od požara i nekih drugih opasnosti mogu biti:

 • Građevinski objekti i druge nepokretne stvari- smatraju se osiguranim svi djelovi građevinskog objekta, temelji i podrumski zidovi, sve ugrađene instalacije, sva ugrađena oprema (lift, centralno grijanje sa cistijernom za gorivo, bojleri, uređaji za klimatizaciju, hidrofori i drugo).
 • Kod osiguranja pokretnih stvari smatra se da su osigurane sve stvari koje se nalaze na mjestu osiguranja, a pripadaju osiguranom skupu, kako one koje su postojale u trenutku zaključenja ugovora, tako i one koje se naknadno unesu u taj skup.

Uz posebno ugovaranje u pokriće mogu biti uključeni:

 • Stvari radnika koji obavljaju službu na mjestu osiguranja, kao i stvari trećih lica primljene radi popravke, prerade, obrade, čuvanja, prodaje i slično;
 • Brane-masivno građene;
 • Željezničke pruge;
 • Izgrađene obale, kejovi, lukobrani i popusti;
 • Nasipi-obloženi ili ozidani čvrstim materijalom;
 • Mostovi;
 • Ograde, potporni zidovi, putevi, avionske piste, trotoari, popločana dvorišta;
 • Žičane mreže sa stubovima;
 • Melioracije, regulacije i obloženi nasipi vodenih tokova, masivno građeni;
 • Podzemne, nadzemne i podvodne mreže (vodovodna, kanalizaciona, telefonska, plinska, električna i slična), osim mreže koja je sastavni dio zgrade, kao i mreže na teritoriji industrijskog preduzeća;
 • Sportski tereni, tereni dječijih igrališta, otvorena kupališta i klizališta;
 • Novac i hartije od vrijednosti;
 • Stvari u rudnicima ispod zemlje;
 • Zalihe stajskog đubriva;
 • Stvari na izložbama;
 • Prikolice, samohodne mašine i traktori poljoprivrednih gazdinstava;
 • Ulja i ostala punjenja kao i katalizatori kad njihova vrijednost nije sadržana u vrijednosti osigurane stvari;
 • Antene za prijem televizijskih i radio programa;
 • Nosači podataka uključujući i podatke uskladištene sa njima, pri čemu se pod nosačima podataka podrazumijevaju mediji za skladištenje podataka svih vrsta, naročito mediji za skladištenje elektronskih podataka, na kojima se skladište podaci i/ili programi za obradu podataka, sve vrste poslovnih knjiga, dokumenata, ugovora isl.
 • Bankomati, uključujući i njihov sadržaj, pri čemu se pod bankomatima podrazumijevaju automati koji primaju metalni novac svih vrsta, automati za zamjenu ili izdavanje novca. Pod bankomatima se podrazumijevaju i automati za kockanje;
 • Umjetnička djela, pod kojima se podrazumijevaju svi parametri specijalne kulturne, istorijske ili kolekcionarske vrijednosti;