KOMBINOVANO OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA (AUTO KASKO)

Predmet osiguranja mogu biti sve vrste kopnenih motornih vozila standardne izrade, priključna vozila, specijalna i radna vozila na kopnu, šinska vozila, radne mašine i njihovi sastavni djelovi.

Sastavnim dijelom vozila smatraju se:

 • Alat, pribor i rezervni djelovi standardno isporučeni za određeni tip vozila;
 • Uređaj za obezbjeđenje od krađe, aparat za gašenje požara, sigurnosni trougao, sigurnosni pojasevi, ruda za vuču, tahograf, oprema za pružanje prve pomoći, rezervne sijalice, dodatna spoljna i unutrašnja ogledala, lampa-žmigavac za obilježavanje vozila zaustavljenog noću na putu, halogena svjetla, svjetla za maglu, grijač zadnjeg stakla, brisači prednjeg i zadnjeg stakla, naslonza glavu i lanci za snijeg, uređaji za požarnu zaštitu na vozilima za prevoz lakozapaljivih I eksplozivnih materijala (ADR);
 • Dodatna oprema: pod dodatnom opremom smatra se serijska dodatna oprema, ugrađena u vozilo u procesu proizvodnje i isporučena uz novo vozilo uz određeno uvećanje cijene vozila sa standardnom opremom, a po zahtjevu kupca. Radio –aparat, kasetofon, CD-DVD uređaj, televizor, radio-stanica, telefon i slični uređaji ugrađeni u vozilo u procesu proizvodnje od strane proizvođača i isporučeni uz novo vozilo uz određeno uvećanje cijene vozila sa standardnom opremom smartaju se sastavnim djelovima vozila.

Kod teretnih vozila, autobusa, vučnih vozila, specijalnih vozila, priključnih vozila, radnih vozila i samohodnih radnih mašina, kada se zbog potrebe obavljanja određene djelatnosti na njih ugradi posebna oprema, ta se oprema smatra sastavnim dijelom vozila uz određeno uvećanje cijene vozila. Ova oprema mora biti navedena prilikom ugovaranja polise osiguranja i ona je osigurana samo kada se nalazi u vozilu ili kada je na odgovarajući način pričvršćena na vozilo.

Osiguranjem nijesu obuhvaćene štete koje nastanu na dijelu vozila za vrijeme dok je taj dio prostorno odvojen od vozila.

Vrste kasko osiguranja

Osnovno kasko osiguranje

Osnovno kasko osiguranje pokriva štete nastale oštećenjem ili uništenjem osiguranog vozila, njegovih sastavnih djelova i drugih djelova pokrivenih osiguranjem, ostvarivanjem iznenadnih i od volje ugovarača osiguranja nezavisnih događaja. Osnovnim kasko osiguranjem obuhvaćena je osiguravajuća zaštita od oštećenja ili uništenja osiguranog vozila, njegovih sastavnih djelova i drugih djelova koji su osigurani uz plaćanje premije osiguranja, osim izuzetaka koji su posebno navedeni u uslovima za osiguranje ili posebno u ugovoru o osiguranju. Za uzrok nastanka oštećenja ili uništenja osiguranog vozila ili njegovog dijela smatraju se sljedeći rizici:

 • Saobraćajna nezgoda- pod saobraćajnom nezgodom podrazumijeva se sudar, udar, prevrtanje, iskliznuće, survavanje kao I ostala oštećenja ili uništenja vozila prouzrokovana od iznenadnih događaja pod dejstvom mehaničke sile, nezavisno od volje ugovarač osiguranja/osiguranika ili vozača;
 • Požar – požarom se smatra vatra nastala iznenada i neočekivano na vozilu od vatre nastale izvan vozila ili pak u samom vozilu;
 • Eksplozija – eksplozijom se smatra iznenadno ispoljavanje sile zasnovano na težnji pare ili gasova za širenjem;
 • Iznenadno termičko ili hemijsko djelovanje spolja;
 • Pad ili udar nekog predmeta;
 • Pad vazdušne letjelice;
 • Manifestacije i demonstracije;
 • Zlonamjerni postupci ili obijest trećih lica;
 • Oštećenja tapacirunga u osiguranom vozilu prilikom pružanja pomoći licima povrijeđenim u saobraćajnim nezgodama ili na drugi način;
 • Namjerno prouzrokovane štete na osiguranoj stvari radi sprječavanja veće štete, kao i mjere preduzete za smanjenje ili otklanjanje štete;
 • Udar groma;
 • Oluja;
 • Grad
 • Sniježna lavina, kao i pad snijega i leda na vozilo;
 • Odron zemljišta ili obrušavanje zemljišta i stijena, osim ukoliko uzrok odrona zemljišta ili obrušavanja zemljišta i stijena nije zemljotres;
 • Poplava, bujica i visoka voda;

Djelimično kasko osiguranje
Djelimičnim kasko osiguranjem obuhvaćeni su rizici loma i oštećenja stakala na putničkim vozilima, teretnim vozilima, autobusima i specijalnim vozilima, osim stakala (plastike) na svjetlima i ogledalima. Djelimičnim kasko osiguranjem pokrivene su štete oštećenja i loma stakala, oštećenjem nekog od rizika pokrivenog osnovnim kasko osiguranjem, kao i uslijed pogonske štete. Djelimično kasko osiguranje se ugovara na sumu osiguranja prvog rizika koja se iscrpljuje isplatom svake pojedinačne naknade, a najviše do visine sume osiguranja.

Dopunsko kasko osiguranje
Dopunsko osiguranje se može ugovoriti jedino ako je predhodno ugovoreno osnovno kasko osiguranje vozila. Uglavnom se ugovara osiguranje od rizika krađe vozila (provalne krađe, razbojničke krađe, razbojništva i prevare), njegove standardne opreme ili ugovorene vanstandardne opreme.