OSIGURANJE OD OPŠTE ODGOVORNOSTI

Predmet osiguranja je građansko pravna odgovornost osiguranika za štete zbog smrti, povrede tijela ili zdravlja, kao i oštećenja stvari trećeg lica, kao i finansijske štete. Osiguranje se takođe odnosi na odgovornost za štetu nastalu zbog:

  • Povećanja opasnosti i/ili proširenja osiguranog izvora opasnosti do kojih je došlo u toku trajanja osiguranja;
  • Novog izvora opasnosti koji se kod osiguranika pojavio poslije zaključenja ugovora o osiguranju;
  • Korišćenja, odnosno posjedovanja ili zakupa: zemljišta, zgrade i prostorija, koje se isključivo koriste za potrebe osigurane djelatnosti ili zanimanja;
  • Posjedovanja garaža, koje se nalaze na (u) osiguranim nekretninama, i u koliko se ne radi o garaži koja se koristi za obavljanje djelatnosti ili o hotelskoj garaži;
  • Upotrebe liftova namjenjenih za prevoz lica i tereta;
  • Uskladištenja materijala za loženje i pogon za isključivu upotrebu u obavljanju osigurane djelatnosti ili zanimanja;
  • Krađe ili nestanka stvari radnika osiguranika za ličnu upotrebu, osim: novca, satova, foto-aparata, dragocjenosti svih vrsta, hartija od vrijednosti i isprava svih vrsta, uz uslov da su stvari smještene u zaključanim prostorijama ili zaključanim ostavama;
  • Štete zbog krađe ili nestanka stvari trećih lica.

Osigurani slučaj je šteta koja nastane prema trećim licima iz djelatnosti, posjedovanja imovine i stvari ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti koji su označeni u polisi osiguranja, a na osnovu građansko-pravne odgovornosti osiguranika, iz koje za osiguranika nastanu ili bi mogle nastati obaveze naknade štete prema trećim licima.

Ukoliko se posebno ugovori i plati dodatna premija, osiguravajuće pokriće se proširuje na:

  • Drugo pravno ili fizičko lice kao dodatnog osiguranika kome se pruža zaštita od odštetnih zahtjeva trećih lica. Osiguravajuće pokriće koje se pruža dodatnom osiguraniku je ograničeno samo na njegovu odgovornost proisteklu iz aktivnosti osiguranika i/ili na odgovornost proisteklu iz aktivnosti koje su u vezi sa aktivnostima osiguranika.
  • Unakrsnu odgovornost više osiguranika koji su obuhvaćeni osiguranjem i navedeni u polisi osiguranja, odnosno osiguravajuće pokriće se proširuje na navedene osiguranike tako da će se smatrati da su svi osiguranici posebno zaključili ovo osiguranje i mogu međusobno da postavljaju odštetne zahtjeve.