OSIGURANJE ROBE U TRANSPORTU

Osiguranje robe može da se ugovori za prevoz robe u domaćem i međunarodnom prevozu i to prevoz železnicom, avionom, kamionom, brodom ili drugim plovnim objektom po rijekama i drugim unutrašnjim vodama. Pod domaćim prevozom podrazumijeva se samo onaj prevoz kod koga su otprema i uputna stanica u granicama Crne Gore. Pod međunarodnim prevozom podrazumijeva se prevoz kod koga je otpremna stanica na teritoriji jedne, a uputna stanica na teritoriji druge države.

Pod robom se podrazumijeva svaka pošiljka koja je predmet prevoza. Pod robom se podrazumijeva i vozilo ili mašina koji se prevoze na sopstvenim točkovima.

Pokriće može da se ugovori od osnovnih transportnih rizika ili od svih transportnih rizika (AAR) koji ugrožavaju robu u prevozu.

Ako je ugovoreno osiguranje od osnovnih rizika, osiguraniku će se naknaditi šteta na robi koja je nastala u prevozu zbog:

 • Saobraćajne nezgode prevoznog sredstva (sudar, pad u vodu ili provaliju, klizanje, survavanje s mosta, odron zemljišta, pad aviona, potonuće i sl.);
 • Požar;
 • Elementarnih nepogoda (zemljotres, grom, nevrijeme, provala oblaka, poplava, sniježna mećava, odron zemljišta i sl.;
 • Prodora riječne ili jezerske vode u vozilo, kontejner ili mjesto uskladištenja;
 • Krađe koleta, djelimične krađe samo kod pakovane robe, krađa ili manjak robe tovarne u rinfuzi, ukoliko su takva krađa ili manjak posljedica okolnosti kao što su saobraćajna nezgoda, požar, elementarna nepogoda;
 • Krađe prevoznog sredstva sa robom.

Ako je ugovoreno osiguranje od svih transportnih rizika (AAR), osiguraniku će se naknaditi šteta koju je pretrpio zbog opasnosti koje pokrivaju osnovni transportni rizici, ali će mu nadoknaditi i štete na robi koje nastanu u toku transporta zbog:

 • Loma i oštećenja robe u različitim ambalažama i robe koja ne zahtijeva pakovanje;
 • Loma i oštećenja lako lomljive robe;
 • Cijepanja, loma i perforacije spoljne ambalaže sa curenjem i kvarom;
 • Ulubljenja, ljuštenja i deformacije;
 • Curenja i kvara robe u rinfuzi;
 • Dodira sa drugom robom ili predmetima;
 • Pokisnuća, rđe, oksidacije i korozije;
 • Uginuća životinja, koje je nastalo zbog opasnosti saobraćajna nezgode, požara, elementarne nepogode;
 • Kvara ili smrzavanja koje je nastalo zbog vanrednih spoljašnjih okolnosti;
 • Neisporuka cijelog koleta, razbojništva, razbojničke krađe ili provalne krađe i krađe robe;

Osiguranje može da se ugovori i od dopunskih rizika, kao što su:

 • Odbijanje kupca da primi robu;
 • Oštećenje etikete iz bilo kog razloga;
 • Manjak, rasturanje, curenje iz bilo kog razloga;
 • Kvar iz bilo kog razloga;
 • Eksplozija iz bilo kog razloga;
 • Osvetljenje filmova iz bilo kog razloga;
 • Zamrzavanje iz bilo kog razloga;
 • Uginuće iz bilo kog razloga;
 • I druge opasnosti od kojih roba može biti osigurana.

Osiguranje od ovih opasnosti može da se ugovori samo ako je ugovoreno i osiguranje od svih transportnih rizika.