USLOVI ZA OSIGURANJE OBJEKTA U MONTAŽI

Predmet osiguranja objekata u montaži mogu biti:

 • Metalne konstrukcije sa mašinskom i elektro opremom ili bez nje;
 • Mašine, mašinska i elektrooprema, instalacije i aparati, kao i postolja i temelji, ako je njihova vrijednost sadržana u vrijednosti objekta u montaži;
 • Montažna oprema i pomoćni objekti koji su obuhvaćeni u predračunskoj vrijednosti objekata u montaži i služe za montažu (skele, pomoćne zgrade, barake, drvene ili zidne, zgrade za skladišta, radionice, restorani, osim stvari koje čine osnovna i obrtna sredstva izvođača radova, odnosno osiguranika);
 • Građevinski dio koji se gradi isključivo za potrebe objekta u montaži, ako je njegova vrijednost u cjelosti obuhvaćena u predračunskoj sumi objekta u montaži.

Ako se posebno ugovori i ako se obračuna posebna premija, osiguranjem se mogu obuhvatiti:

 • Već postojeći objekti na kojima se obavljaju montaže, popravke, remonti, sanacije i slično;
 • Pomoćni materijal i alat u upotrebi za izvođenje montaže;
 • Montažna oprema i pomoćni objekti koji služe za montažu i koji uopšte nijesu, ili nijesu u cjelosti obuhvaćeni u predračunskoj vrijednosti objekta u montaži;
 • Stacionirana (usidrena) plovna vozila, čamci, splavovi, pontoni na vodi, stvari na njima za vrijeme montaže na vodi ili ostali;
 • Stvari zaposlenih;
 • Poslovno-tehnička dokumentacija, uključujući i knjigu montaže;
 • Postolja i temelji, ukoliko nijesu sadržani u vrijednosti objekta u montaži.

Osiguravač je obavezan da isplati naknadu u slučaju štete prouzrokovane uništenjem, oštećenjem ili nestankom osiguranih stvari od sljedećih opasnosti:

 • Požara i udara groma, oluje, grada, manifestacija i demonstracija, pada letjelice, izlivanja vode, mraza, snijega leda, sniježne lavine, kiše, odronjavanja i zgrušavanja tla, slijeganja tla, klizanja tla;
 • Montažne nezgode;
 • Nespretnosti, nemara ili zle namjere radnika ili nekog drugog lica;
 • Provalne krađe.

Ako se posebno ugovori i plati dodatna premija, moguće je ugovoriti pokriće i od jedne ili više dopunskih opasnosti:

 • Poplave i bujice, visoke vode i podzemne vode;
 • Odgovornosti iz djelatnosti izvođača montažnih radova;
 • Ugovorne odgovornosti izvođača montažnih radova u garantnom roku.