OSIGURANJE MAŠINA OD LOMA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI

Predmet osiguranja mašina od loma mogu biti:

 • Električni uređaji i njihovo punjenje, ukoliko je vrijednost punjenja sadržana u vrijednosti osigurane stvari,
 • Mašine,
 • Mašinski uređaji,
 • Aparati,
 • Instalacije,
  zajedno sa postoljem, ležištem i temeljom, ukoliko je njihova vrijednost sadržana u vrijednosti mašine.

Ako se posebno ugovori i plati dodatna premija predmet osiguranja mogu biti:

 • Dalekovodi, kablovski vodovi visokog napona, cjevovodi, gasovodi, naftovodi i toplovodi, vodovodna i kanalizaciona mreža, instalacije centralnog grijanja, antenski stubovi, metalni silosi i slične metalne konstrukcije, bageri u rudnicima (površinski kop), postolja, ležišta i temelji, kad njihova vrijednost nije sadržana u vrijednosti osigurane stvari;
 • Ulje osiguranih turbina i punjenja električnih uređaja (ulje transformatora i sl.);
 • Bušeće teške šipke i radne šipke, armirane savitljive cijevi za ispiranje pod visokim pritiskom, prelazi i stabilizatori na bušotinama;
 • Trake, lanci i užad transportnih uređaja;
 • Valjci valjaoničkih stanova;
 • Krupan alat;
 • Elektronski računari.

Ugovorom o osiguranju mogu biti obuhvaćene sve mašine (grupno) ili samo pojedine mašine.

Osigurane su samo stvari koje su označene na polisi.

Predmet osiguranja mašina od loma ne mogu biti:

 • Sve vrste alata koji služe za obradu materijala
  – Skidanjem strugotine (noževi, glodala, burgije, brusko kamenje i sl.);
  – Sječenjem (noževi, sječiva, makaze i sl.);
  – Deformacijom i livenjem (matrice, kalupi i sl.);
  – Krune alata za bušenje i dlijeta na bušotinama.
 • Stezni alat, ukoliko nije sastavni dio mašine ili ako se prema važećim propisima ne smatra osnovnim sredstvom.
 • Djelovi mašina koje neposredno služe za lomljenje i sitnjenje: kugle mlinova, udarni maljevi, ploče mlinova, čeljusne ploče i sl.;
 • Radni elementi poljoprivrednih mašina: raonici, diskovi, klinovi drljača, noževi, motike;
 • Djelovi mašina koji su izloženi neposrednom termičkom uticaju (razaranju): obloge sudova, plamenici gorionika, rešetke, ložišta, elektrootporni grijači, elektrode industijskih peći, sudovi za topljenje i prenošenje rastopljivog materijala i sl.;
 • Djelovi mašina izloženi ubrzanom trošenju i periodičnoj zamjeni: sita, reljefne i druge zamjenjive obloge, valjci valjaoničkih stanova, zamjenjive obloge valjaka, obloge grebena-češljuga, savitljive cijevi, remenje četke, ulošci, filter platna, sredstva za zaptivanje i termičku izolaciju, djelovi spojnica, gumeni prstenovi, lamele, prenosivi kablovi i sl.;
 • Sigurnosni elementi jednokratnog dejstva, osim katodnih odvodnika;
 • Eksploatacioni (pogonski) materijal, gorivo, mazivo, rashladna sredstva, sredstva za čišćenje i sl.;
 • Katalizatori.