USLOVI ZA OSIGURANJE STAKLA OD LOMA

Predmet osiguranja stakla od loma mogu biti:

 • Sve vrste stakla, svjetleći natpisi i reklame, slike, natpisi i ukrasi izgrađeni na osiguranim staklima, ploče mermerne i od vještačkog kamena na stolovima, pultovima, regalima i sl.;
  Porculanski umivaonici, klozetske šolje i ogledala ulična (za regulisanje saobraćaja), kulturni, istorijski i nadgrobni spomenici od kamena, betona i metala;
 • Uz svetljeće natpise i reklame osigurani su i nestakleni djelovi i ramovi koji čine njihov sastavni dio;
 • Neonske i ostale svijetleće ciljevi sa pripadajućim uređajima i bez njih.

Ne mogu biti predmet osiguranja:

 • Predmeti od šupljeg stakla, stakla na svetiljkama i reflektorima, tijela za osiguravanje svih vrsta, lampe (cijevi), rengenske, kvarcne, radio-televizijske i druge, stakla koja se koriste kao oruđa za rad u procesu proizvodnje, sočiva i staklene kugle, zalihe stakla i staklene robe svake vrste;
 • Naprsle i oštećene stvari;
 • Stakla u oštećenim okvirima;

Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari zbog ostvarenja bilo koje opasnosti kojima su izložene osigurane stvari, osim za štetu prouzrokovanu:

 • Prilikom premještanja ili namještanja osiguranih stvari u prostorijama koje nisu označene u ugovoru o zaključenom osiguranju;
 • Ogrebotinom, izjedanjem i sličnim oštećenjima na površini osiguranih stvari;
 • Klizanjem i slijeganjem tla.

Ako se to posebno ugovori i plati dodatna premija, može se ugovoriti pokriće:

 • Na slikama, natpisima i ukrasima, ako je šteta prouzrokovana od istog štetnog događaja, kao i šteta na samoj osiguranoj stvari na kojoj se nalazila slika, natpis ili ukras;
 • Na stvarima smještenim u izlogu, oštećenim ili uništenim od direktnog udara osiguranih stvari.

Osiguravač je u obavezi takođe da nadoknadi:

 • troškove za eventualno privremeno najnužnije zastakljenje;
 • troškove za skidanje i ponovno namještanje predmeta koji smatraju pri postavljanju nove stvari (npr.zaštitna rešetka, zaštitna šipka, zaklon od sunca i slično);
 • troškove koje osiguranik ima za otklanjanje i umanjenje štete u visini određenoj uslovima pojedinh osiguravača.