USLOVI ZA OSIGURANJE OBJEKTA U IZGRADNJI

Predmet osiguranja objekata u izgradnji mogu biti:

 • Građevinski objekti u izgradnji, podrazumijevajući pod tim novogradnje, rekonstrukcije, popravke, dogradnje, nadgradnje i slično;
 • Građevinski, zanatski, instalacioni materijal i sva oprema koja je namijenjena isključivo za ugradnju u objekat u izgradnji;
 • Građevinska oprema i pomoćni objekti koji su obuhvaćeni u predračunskoj vrijednosti objekta u izgradnji i služe za izgradnju građevinskog objekta (pomoćne zgrade, barake, drvene ili zidne za skladište, radionice, restorani, pokretne skele i slično), osim stvari koje čine osnovna i obrtna sredstva izvođača radova odnosno osiguranika.

Ako se posebno ugovori i obračuna posebna premija, osiguranjem se mogu obuhvatiti:

 • Već postojeći objekti na kojima se obavljaju rekonstrukcije, popravke, dogradnje, nadgradnje, adaptacije i sl.;
 • Dio objekta u izgradnji, odnosno pojedini građevinski i zanatski radovi koje je preuzeo izvođač radova;
 • Pomoćni građevinski materijal i alat u upotrebi;
 • Građevinska oprema ili pomoćni objekti koji služe za izgradnju građevinskog objekta i koji uopšte nijesu, ili nijesu u potpunosti obuhvaćeni u predračunskoj vrijednosti objekta u izgradnji;
 • Stacionirana (usidrena) plovna vozila, čamci, splavovi, pontoni na vodi i stvari na njima za vrijeme gradnje na vodi ili obali;
 • Stvari zaposlenih;
 • Poslovno-tehnička dokumentacija uključujući i građevinsku knjigu.

Po ovim Uslovima predmet osiguranja ne mogu biti:

 • Nestacionarna (neusidrena) plovna vozila (čamci, splavovi, pontoni, tegljači) i stvari na njima, motorna vozila i prikolice na suvom, samohodne mašine, letjelice;
 • Stvari u prevozu izvan gradilišta;
 • Novac i vrijednosni papiri;
 • Rušenje postojećih objekata;
 • Osnovna sredstva i obrtna sredstava izvođača radova, koja ne služe za samu izgradnju, zatim inventar kancelarija, radničkih restorana i radničkih stanova, kao i druge stvari koje ne služe neposrednoj izgradnji osiguranog objekta.

Osiguravač je obavezan da isplati naknadu u slučaju štete prouzrokovane uništenjem, oštećenjem ili nestankom osiguranih stvari od sljedećih (osnovnih) opasnosti:

 • Požara i udara groma, eksplozije, oluje, grada, manifestacija i demostracija, pada letjelica, izlivanja vode, mraza, snijega i leda, sniježne lavine, kiše, odronjavanja i zarušavanja tla, slijeganja tla;
 • Građevinske nezgode;
 • Nespretnosti, nemara ili zle namjere radnika ili nekog drugog lica;
 • Provalne krađe.

Ako se posebno ugovori i plati dodatna premija, može se ugovoriti pokriće od jedne ili više dopunskih opasnosti:

 • Poplave i bujice, visoke vode i podzemne vode;
 • Klizanje tla;
 • Odgovornosti iz djelatnosti izvođača građevinskih radova za štete prema trećim licima;
 • Ugovorne odgovornosti izvođača građevinskih radova u garantnom roku.